` The 2nd World Irrigation Forum (WIF2) – The 2nd World Irrigation Forum (WIF2)
Loading
TEL : +662-669-3465
FAX : +662-669-3086
EMAIL : info@worldirrigationforum.net
Image is not available
Image is not available
Slider

เจ้าภาพงานการประชุมชลประทานโลก ครั้งที่ 2
และการประชุมมนตรีฝ่ายบริหารระหว่างประเทศ ครั้งที่ 67
แม้จะเป็นที่ทราบกันดีว่าโลกของเรานั้นไม่เคยหยุดนิ่งหรือหยุดพัฒนา แต่จุดพลิกผันที่สำคัญเพิ่งจะเกิดมีขึ้นเมื่อประมาณ 4 – 5ทศวรรษที่ผ่านมานี้เอง จำนวนประชากรของโลกที่เพิ่มขึ้นแปรผันต่อปริมาณความต้องการอาหาร ดังนั้นมาตรการดูแลจัดการทางด้านอาหารจึงกลายเป็นประเด็นสำคัญในแต่ละประเทศทั่วโลก

นอกจากนี้ความต้องการของมนุษย์มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเนื่องจากพวกเขาคาดหวังอะไรมากขึ้นจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้วยเหตุนี้เอง อ่านต่อ

ถ่ายทอดสด

floorplan-home

icon_agenda1IMPORTANT
DATE

Submission of Abstracts
28 FEB 2016 (Closed)
Extended to
31 Mar 2016 (Closed)

Short Communications
30 Jun 2016 (Extended)

Full Paper Submission
15 Jun 2016

Early Bird Registration
Before 31 Aug 2016

Online Registration
26 October 2016

icon_news1PRESS
RELEASE

news8

ข่าวสารตีพิมพ์ 6

Clipping news collected from Thailand newspapers about WIF2 and IEC Meeting67 Daily News November 15th, 2016. Naew Na November 16th, 2016. Siam Rath November 15th, 2016. Transport Journal November 16th-30th, 2016.
hnews10

ภาพบรรยากาศภายในงาน #7

ภาพบรรยากาศภายในงาน #7
news8

ข่าวสารตีพิมพ์ 5

Clipping news collected from Thailand newspapers about WIF2 and IEC Meeting67 Prachachart Turakij November 14th – 16th, 2016. Thansettakij November 13th – 16th, 2016.
hnews9

ภาพบรรยากาศภายในงาน #6

ภาพบรรยากาศภายในงาน #6
news8

ข่าวสารตีพิมพ์ 4

Clipping news collected from Thailand newspapers about WIF2 and IEC Meeting67 Ban Muang November 11th, 2016 Khao Sod (Mid-Day) November 12th, 2016 Post Today November 11th, 2016
hnews8

ภาพบรรยากาศภายในงาน #5

ภาพบรรยากาศภายในงาน #5
hnews7

ภาพบรรยากาศภายในงาน #4

ภาพบรรยากาศภายในงาน #4
news8

ข่าวสารตีพิมพ์ 3

Clipping news collected from Thailand newspapers about WIF2 and IEC Meeting67 Naew Na November 10th, 2016 Post Today November 9th, 2016 Thai Post November 10th, 2016 Thai Rath (Mid-Day) November 9th, 2016
hnews6

ภาพบรรยากาศภายในงาน #3

ภาพบรรยากาศภายในงาน #3
news8

ข่าวสารตีพิมพ์ 2

Clipping news collected from Thailand newspapers about WIF2 and IEC Meeting67 The Nation November 8th, 2016 Bangkok Post November 8th, 2016 Post Today November 8th, 2016 Ban Muang November 8th, 2016 Khao Sod November 8th, 2016 Khom Chad Luek (Mid-Day) November 8th, 2016 Naew Na November 8th, 2016 Pimthai November 8th, 2016 – November 14th, 2016
hnews5

ภาพบรรยากาศภายในงาน #2

ภาพบรรยากาศภายในงาน #2
news8

ข่าวสารตีพิมพ์

Clipping news collected from Thailand newspapers about WIF2 and IEC Meeting67 Bangkok Post November 4th,  2016 Bangkok Post November 7th,  2016 Bangkok Post November 26th,  2016 Daily News November 4th,  2016 Daily News November 5th,  2016 Khao Sod (Mid-Day) November 6th,  2016 Matichon November 7th,  2016 Post Today  November 7th,  2016 Thai Post  November 7th,  2016 Thai […]
hnews4

ข่าวสาร WIF No.3

Dr. Thongplew Kongjan, Deputy Director General of the Royal Irrigation Department and Mer. Surat Thanoonsin, Director of Huai Hong Khrai Royal Development Study Center
hnews3

ข่าวสาร WIF No.2

6 Nov 2016 – Agriculture and Cooperatives Minister General Chatchai Sarikulya presided over the inauguration of the 2nd World Irrigation Forum (WIF2) and the 67th International Executive Council Meeting (67th IEC Meeting) at Chiang Mai International Convention and Exhibition Center Commemorating His Majesty’s 7th Cycle Birthday Anniversary in Chiang Mai province.
hnews2

ภาพบรรยากาศภายในงานวันที่ 1

ภาพบรรยากาศภายในงานวันแรก
hnews1

ข่าวสาร WIF No.1

On behalf of the Ministry of Agriculture and Cooperatives of the Kingdom of Thailand, I would like to extend my warmest welcome and best regards to all participants
news8

การประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรี

ประเด็นสำคัญ: การเปลี่ยนแปลงชนบทโดยการบริหารจัดการน้ำภาคการเกษตร   บทนำ ภาคการเกษตรมีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความมั่นคงด้านอาหาร นอกจากจะเป็นภาคส่วนจ้างงานหลักในประเทศที่กำลังพัฒนาแล้ว ยังเป็นตัวขับเคลื่อนในการลดความยากจนอีกด้วย ความมั่นคงทางด้านอาหารและโภชนาการส่วนมากขึ้นอยู่กับการเกษตรอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นผู้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติหลัก เช่น ที่ดิน และน้ำ ภารกิจทางการเกษตรต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งเพื่อให้ตรงกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันและตลาดที่ผันผวน และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปัจจุบันทั่วโลกมีประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทอยู่ประมาณสามพันสี่ร้อยล้านคน (ร้อยละ 45) และคาดว่าจะลดลงเหลือสามพันหนึ่งร้อยล้านคน (ร้อยละ 34) ภายในปี ค.ศ. 2050 ในทางกลับกันในประเทศที่กำลังพัฒนาประชากรประมาณร้อยละ 75 ยังอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ชนบท ส่วนใหญ่ยังคงต้องพึ่งพาการทำการเกษตรในการดำรงชีวิตและยังอยู่ในสภาวะยากจนอีกด้วย ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงชนบทจะเป็นเครื่องยนต์ที่มีพลังในการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชากรที่อาศัยในชนบททุกแง่มุม ในขณะที่การเกษตรเชิงพาณิชย์มีบทบาทเพิ่มขึ้น แต่การทำไร่นาในครอบครัวขนาดเล็กก็ยังคงมีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และจัดหารายได้ และการบริการทางสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากความท้าทายอื่น ๆ เช่น การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง การเงิน ตลาด ฯลฯ ยังมีความต้องการที่จะป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากความไม่แน่นอนของสภาพอากาศและสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้มั่นใจว่าเกษตรกรรายย่อยพร้อมที่จะลงทุนในภาคการเกษตร และธุรกิจการทำฟาร์มขนาดเล็กมีอิสระจากความเสี่ยงที่สามารถหลีกเลี่ยงได้  เพื่อที่จะกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงนี้ซึ่งเป็นบริบทเฉพาะ มีประเด็นสำคัญ 4 ประเด็นที่จะต้องให้ความสนใจทันที 1) ใช้ประโยชน์จากจากเชื่อมต่อทาง ชนบท – เมือง เพื่อการพัฒนา […]
news8

เกษตรฯมั่นใจประชุมชลประทานโลก ครั้งที่ 2 ยิ่งใหญ่ พระอัจฉริยภาพด้านน้ำในหลวงกระฉ่อนทั่วโลก

กระทรวงเกษตรฯการันตีความพร้อม 100% การจัดประชุมชลประทานโลก ครั้งที่ 2 ยิ่งใหญ่ มากกว่า 60 ประเทศ 13 รัฐมนตรีทั่วโลกตอบรับ ร่วมผนึกกำลังประชุมแก้ปัญหาน้ำ สร้างความยั่งยืนด้านอาหาร กรมชลประทานเตรียมเปิดศูนย์ห้วยฮ่องไคร้ฯ และจัดนิทรรศการแสดงพระอัจฉริยภาพด้านการบริหารจัดการน้ำชลประทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทั่วโลกได้รับรู้ มั่นใจจะช่วยผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางชลประทานอาเซียน วันนี้(10 ตุลาคม 2559) พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในงานแถลงข่าว การจัดการประชุมชลประทานโลก ครั้งที่ 2 (The 2nd World Irrigation Forum : WIF2) และการประชุมมนตรีฝ่ายบริหารระหว่างประเทศ ครั้งที่ 67 (The 67th International Executive Council Meeting : 67th IEC Meeting) ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าการที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมชลประทานโลกและการประชุมมนตรีฝ่ายบริหารระหว่างประเทศในครั้งนี้ เนื่องจากคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยการชลประทานและการระบายน้ำ ( International Commission on […]
news12

Thailand to propose regional water management approach at 2nd WIF

10 Oct 2016 | 13:43 | (71 Viewer ) | Print Page BANGKOK, 10 October 2016 (NNT) – The Ministry of Agriculture and Cooperatives has geared up to host the 2nd World Irrigation Forum (WIF), preparing to suggest water management approaches spanning the entire Southeast Asian peninsula and better use of the Mekong River. Minister […]
news11

รางวัลด้านการชลประทานและการระบายน้ำโลกครั้งที่ 2

รางวัลด้านการชลประทานและการระบายน้ำโลกครั้งที่ 2 ประกาศของรางวัลด้านการชลประทานและการระบายน้ำโลกครั้งที่ 2 ค.ศ. 2016 ศาสตราจารย์บาร์ธ ชูลทส์ แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ ผู้เชี่ยวชาญในระดับโลกทางด้านการระบายน้ำและ   การพัฒนาที่ลุ่ม ได้รับเลือกให้ได้รับรางวัลด้านการชลประทานและการระบายน้ำโลกครั้งที่ 2 โดยคณะกรรมการผู้พิจารณานานาชาติ จากการที่เขาได้อุทิศตัวทำงานในด้านการชลประทานและการระบายน้ำอย่างยาวนาน ผ่านการศึกษา, การวิจัย, การวางแผน และการนำโครงการนานาชาติไปปฏิบัติ ศาสตราจารย์บาร์ธ ชูลทส์ มีผลงานในด้านการพัฒนาที่ดินและน้ำ การระบายน้ำ การชลประทาน การป้องกันอุทกภัย และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมอย่างโดดเด่น ตลอดระยะเวลาของการทำงานที่ยาวนานและโดดเด่นในฐานะอาจารย์ ที่สถาบันการศึกษาน้ำ(UNESCO – IHE Institute for Water Education) ได้สอนนักศึกษาบัณฑิตศึกษากว่าร้อยคน และได้แนะนำนักศึกษาต่างชาติกว่าสองร้อยคนในงานวิจัยระดับปริญญาโทของพวกเขา และปริญญาเอกมากกว่าสิบห้าคน ผลของงานวิจัยของศาสตราจารย์ ได้รับการนำไปใช้อย่างกว้างขวางในหน่วยงานของรัฐหลายๆประเทศ เช่น อินโดนีเซีย เอสโตเนีย อียิปต์ ซูดาน เอธิโอเปีย อินเดีย ปากีสถาน กลุ่มประเทศเอเชียกลาง และเนเธอร์แลนด์ เขาเป็นผู้ให้การสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเป็นผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยการชลประทานและการระบายน้ำ (ICID) อย่างแข็งขันมามากกว่า 30 ปี […]
news5

นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลผู้ชนะเลิศ การประกวดคำขวัญการประชุมชลประทานโลกครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดคำขวัญการประชุมชลประทานโลกครั้งที่ 2 (WIF2) โดยมีพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมชลประทาน ร่วมแสดงความยินดีกับนางสุภาพร ทองพุก คณะกรรมการลุ่มน้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวด ด้วยคำขวัญว่า “Smart Irrigation for Food Secirity: ZERO Hunger” หมายถึง การชลประทานอัจฉริยะเพื่อความมั่นคงทางอาหาร: ปราศจากความหิวโหย ณ บริเวณหน้าตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล
news9

Star Challenge : สรรหาคนรุ่นใหม่หัวใจประชารัฐ

คณะสารัตถะ เจ้าภาพในการดำเนินงานโครงการ Star Challenge คัดเลือกข้าราชการเลือดใหม่ จากสายงานต่างๆ ภายในกรมชลประทาน เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้แทนคนรุ่นใหม่ เปี่ยมด้วยพลังกายและแรงใจ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) ผู้สมัครจากหน่วยงานต่างๆ ได้รับการคัดเลือก ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จากผู้บริหารระดับสูงของกรม คัดเลือกเหลือข้าราชการเพียง 9 ราย ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นตัวแทนประเทศไทยในเวที Young Professionals ซึ่งเป็นเวทีของนักวิชาการรุ่นใหม่ ในการประชุมครั้งนี้ กลุ่มข้าราชการดังกล่าวจะได้รับการสนับสนุนจาก THAICID เพื่อเข้ารับการอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและบรรยายทางวิชาการต่อไป ประชุมติดตามความก้าวหน้า ดร. สมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน และเลขาธิการ THAICID ให้เกียรติเป็นประธาน “การประชุมติดตามความก้าวหน้าการประชุมชลประทานโลกครั้งที่ 2 และการประชุมมนตรีบริหารระหว่างประเทศครั้งที่ 64” ในวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคารวิชาการ กรมชลประทาน สามเสน พร้อมกับผู้แทนคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เวทีสากลเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านน้ำ เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable […]
news6

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 3 (The 3rd International Steering Committee: ISC)

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 300 ตึก IEC กรมชลประทาน สามเสน ดร. สมเกียรติ ประจำวงษ์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน และเลขาธิการ THAICID พร้อมนายชัยวัฒน์ ปรีชาวิทย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ THAICID และอดีตรองประธาน ICID ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุม “The 3rd (Virtual) International Steering Committee” กับคณะผู้บริหารของ ICID ประกอบด้วย ประธาน ICID เลขาธิการ ICID และประธาน International Technical Advisory Committee (ITAC) ซึ่งเป็นการประชุมทางไกลของคณะกรรมการอำนวยการระหว่างประเทศในการจัดการประชุมชลประทานโลกครั้งที่ 2 โดยเนื้อหาหลักของการประชุมเป็นการรายงานความก้าวหน้าพร้อมติดตามปัญหา อุปสรรคของกิจกรรมการประชุมต่างๆ โดยจะมีการสรุปผลเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการอำนวยการระดับประเทศต่อไป
news7

องค์กรด้านน้ำให้ความสนใจเข้าร่วมจัดการประชุมคู่ขนาน

คณะสารัตถะได้ประสานกับ ICID ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนการจัดการประชุมคู่ขนาน (Side event) โดยองค์กรชั้นนำด้านน้ำจากทั่วโลกให้ความสนใจเข้าร่วมจัดการประชุมคู่ขนานเพื่อร่วมเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รวมถึงเทคโนโลยีด้านชลประทานและการระบายน้ำสมัยใหม่ ตอบโจทย์การบริหารจัดการภายใต้สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายของสหประชาชาติ
news8

บทบาทของเกษตรกรในการบริหารจัดการน้ำและการผลิตที่ยั่งยืน

คณะนิทรรศการ เจ้าภาพหลักในการจัดกิจกรรมเครือข่ายเกษตรกร เตรียมการต้อนรับ Smart Farmer จำนวน ประมาณ 20 ท่านจากนานาประเทศ เพื่อเข้าร่วม Home Stay กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และพร้อมเชิญตัวแทน Smart Farmer ชาวไทยเข้าร่วมเสวนาในเวทีโต๊ะกลมหรือ Farmers’ Roundtable ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ต่อไป
news10

English Preparation Course for young generation of RID under WIF 2 programme

On 18 September 2016, Dr. Somkiat Prajamwong, the Deputy Director General of Royal Irrigation Department, gave the speech to mark the opening ceremony of the English training course for the Young Professionals. These Young Professionals are the new generation of Royal Irrigation Department who will be driving the development of Royal Irrigation works in the […]
news4

PM presents award to the winner of slogan contest for 2WIF

BANGKOK, 13 September 2016 (NNT) –The Prime Minister has presented an award to the winner of a slogan contest for the upcoming 2nd World Irrigation Forum. The presentation was made at Government House today. The winner is from Chiang Mai where the forum will take place this November. Prime Minister General Prayat Chan-o-cha presented the […]
news3

Huai Hong Khrai Royal Development Study Center prepares for 2nd WIF and 67th IEC

CHIANG MAI, 6 September 2016 (NNT) – Huai Hong Khrai Royal Development Study Center is ready to welcome all visitors who attend the 2nd World Irrigation Forum (WIF) and the 67th International Executive Council Meeting (IEC) in Chiang Mai this November. The Director Surat Thanusin said today that the center is a technical tour program […]
release-n2

ประชุมติดตามความก้าวหน้าของการจัดประชุมชลประทานโลกครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 นายสุเทพ น้อยไพโรจน์ อธิบดีกรมชลประทาน และประธาน THAICID เป็นประธานจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าของการจัดประชุมชลประทานโลกครั้งที่ 2 และการประชุมมนตรีฝ่ายบริหารระหว่างประเทศ ครั้งที่ 67 ร่วมกับคณะทำงาน 7 คณะที่แต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 1119/2559 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2559 โดยจัดให้ประชุมทุกวันอังคารที่ 2 ของเดือน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน แผนกิจกรรมและงบประมาณรวมถึงให้การต้อนรับแขกผู้ทรงเกียรติคณะต่าง ๆ ที่จะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ระหว่างวันที่ 6 -12 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมฯ ชั้น 3 กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ
release-n1

การประชุมหารือเพื่อเตรียมการสำหรับการจัดประชุม

การประชุมหารือเพื่อเตรียมการสำหรับการจัดประชุม ระหว่างวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สำนักงานใหญ่ ICID กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย คณะทำงานด้านต่างๆ ของคณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย (THAICID) ได้เดินทางประชุมหารือกับคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยการชลประทานและการระบายน้ำ (ICID) ระหว่างวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สำนักงานใหญ่ ICID กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย โดยมีวัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อเตรียมงานด้านวิชาการของการจัดประชุม 2nd World Irrigation Forum and 67th IEC Meeting และเพื่อหารือเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม รวมทั้งระเบียบวิธีปฏิบัติการจัดประชุมของ ICID ในการประชุม คณะผู้แทนจาก THAICID ประกอบด้วย นายชัยวัฒน์ ปรีชาวิทย์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ THAICID เป็นหัวหน้าคณะ นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ ผส.บก.ในฐานะเลขาธิการ THAICID นายประดับ กลัดเข็มเพชร ผส.วพ. ในฐานะประธานคณะทำงานด้านวิชาการ นายสมเกียรติ […]

VENUE OF 2nd WORLD IRRIGATION FORUM
AND 67th IEC MEETING

The International Convention and Exhibition Centre Commemoration His Majesty’s 7th Cycle Birthday Anniversary

รายละเอียดเพิ่มเติม

bookDOWNLOAD BOOKLET
FINAL ANNOUNCEMENT

2nd World Irrigation Forum and 67th International Executive Council Meeting 6 – 12 November 2016, Chiang Mai, Thailand

Download

from-airport
Map from the Airport
from-hotel
Map from the Hotels

    

x